Tikibad reserveren

Nederlands   |   Deutsch   |   English

NL: Tikibad reserveren

Online tijdslot wachtrij reserveren

 • Vul jouw unieke code(s) in. Met elke unieke code kan je één reservering maken voor de gehele accommodatie. 
 • Kies een dag. 
 • Kies een beschikbare aankomsttijd voor de wachtrij. Dit is het tijdstip waarop je in de wachtrij wilt gaan staan. 
 • Kies Tikibad Binnen OF Tikibad Buiten (indien beschikbaar). 
 • Vul je gegevens in. 
 • Let op: ga alleen akkoord met de voorwaarden als jij en je gezelschap "NEE" kunnen antwoorden op alle gezondheidsvragen.
 • Je ontvang per e-mail een bevestiging van je gekozen tijdslot. 

 

Hoe krijg je toegang tot Tikibad Binnen of Buiten? 

 • Ga op het tijdstip waarop je hebt gereserveerd in de wachtrij staan voor het Tikibad. 
 • De wachtrij voor Tikibad Binnen is RECHTS voor het Tikibad 
 • De wachtrij voor Tikibad Buiten is LINKS voor het Tikibad 
 • Meld je bij de kassa en laat hier jouw Duinrell-ID zien en de bevestiging van jouw gereserveerde tijdslot voor de gehele accommodatie zien. 
 • Als alles klopt, krijg je vanaf het moment dat je binnenkomt 2 uur toegang.

 

Code inwisselen

 

DE: Ankunftszeit reservieren

ONLINE-RESERVIERUNG VON ZEITFENSTER-WARTESCHLANGEN

 • Geben Sie Ihre(n) einzigartigen Code(s) ein. Wählen Sie bei Anzahl 1x - eine Reservierung ist für die gesamte Unterkunft gültig.
 • Wählen Sie einen Tag aus.
 • Wählen Sie eine verfügbare Ankunftszeit für die Warteschlange. Dies ist die Zeit, die Sie in die Warteschlange stellen möchten.
 • Wählen Sie Tikibad Indoor ODER Tikibad Outdoor (falls verfügbar).
 • Tragen Sie Ihre Daten ein.
 • Bitte beachten Sie: stimmen Sie den Bedingungen und Konditionen nur zu, wenn Sie und Ihre Gruppe alle Gesundheitsfragen mit "NEIN" beantworten können.
 • Sie erhalten eine E-Mail zur Bestätigung Ihres gewählten Zeitfensters.

 

WIE ERHALTEN SIE ZUGANG ZUM TIKI-BAD DRINNEN ODER ZUM TIKI-BAD DRAUßEN?

 • Stellen Sie sich zum Zeitpunkt der Buchung für den Tikibad an.
 • Die Warteschlange für den Tikibad Indoor ist RECHTS für den Tikibad.
 • Die Warteschlange für den Tikibad Outdoor ist LINKS für den Tikibad
 • Melden Sie sich an der Kasse an und zeigen Sie Ihre Duinrell-ID und die Bestätigung Ihres reservierten Zeitfensters vor.
 • Wenn alles korrekt ist, haben Sie ab dem Zeitpunkt Ihres Eintritts 2 Stunden lang Zugang.

 

Code einlösen

 

EN: Book time of arrival

ONLINE TIME SLOT QUEUE RESERVATION

 • Enter your unique code(s). With each unique code you can make one reservation for the entire accommodation, so do not book a time slot per person!
 • Choose a day.
 • Choose an available arrival time for the queue. This is the time you want to wait for the Tiki Pool queue.
 • Choose Tiki Pool Indoor OR Tiki Pool Outdoor (if available).
 • Fill in your details.
 • Please note: only agree to the terms and conditions if you and your company can answer 'NO' to all questions about your health
 • You will receive an email confirming your chosen time slot.

 

HOW DO YOU GET ACCESS TO TIKI BATH INDOOR OR TIKI POOL OUTDOOR?

 

 • At the time of booking, queue up for the Tiki Pool.
 • The queue for Tiki Pool Indoor is RIGHT for the Tiki Pool.
 • The queue for Tiki Pool Outdoor is LEFT for the Tiki Pool.
 • Report to the cashier and show your Duinrell ID and the confirmation of your reserved time slot.
 • If everything is correct, you will have access for 2 hours from the moment you enter.

 

Redeem code

Bezig met laden