Huisregels

Huisregels Duinrell

Ons doel is jou een fantastische tijd op Duinrell te bezorgen. Om jouw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken, hebben wij een aantal regels en richtlijnen opgesteld. Met het betreden van het terrein van Duinrell ga je akkoord met dit reglement.

Brand of ongeval: In geval van brand/ongeval dient onmiddellijk de Brandweer/Ambulance (tel.nr. 112) en vervolgens de bedrijfsleiding van Duinrell te worden gewaarschuwd (070) 5155 333.

 

Toegang Vakantiepark
 

Duinrell-ID

Het Duinrell-ID is een persoonlijke toegangspas met recente pasfoto die iedere verblijfsgast nodig heeft om toegang tot het Duinrell-terrein te verkrijgen tijdens het verblijf. Het Duinrell-ID dient te allen tijde bij de ingang te worden getoond en je dient op elk moment van jouw verblijf het Duinrell-ID te kunnen tonen.

 

Legitimatie

Als gast ben je, desgevraagd, verplicht zich te kunnen legitimeren. Indien gasten geen legitimatie kunnen tonen behoudt Duinrell het recht te besluiten de gasten niet onder te brengen.

 

Autokaart

Een autokaart geeft je de mogelijkheid het park te betreden met jouw voertuig tijdens jouw verblijf. De autokaart, voorzien van kenteken, dient zichtbaar achter de voorruit geplaatst te zijn als je op Duinrell bent. 


 

Toegang Attractiepark

De toegang tot het attractiepark (zie openingstijden attractiepark) is bij jouw verblijf inbegrepen. Iedere attractie heeft eigen verplichte veiligheidsregels welke per attractie staan aangeduid (wij verzoeken je deze te respecteren). Bij een groot aantal daggasten kan Duinrell deze voorrang verlenen.

 

PROMOTIONELE FOTO'S EN VIDEO'S

Indien, hetzij een gast of degene die hem/haar vergezelt of door zijn/haar toedoen zich op het park bevindt, toevallig op een foto of video staat, wordt diens instemming met het gebruik van de foto in de publicatie vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto herkenbaar is.

 

Toegang Tikibad

De toegang tot het Tikibad is afhankelijk van de periode en het type verblijf. Voor meer informatie zie de boekingsbevestiging. Kinderen onder 12 jaar hebben alleen toegang tot het Tikibad onder begeleiding van een volwassene. In het Tikibad gelden er strikte veiligheidsregels per glijbaan en is tevens het dragen van een drijfmiddel (bijv. zwemvleugels of zwemvest) verplicht voor personen kleiner dan 1.20 meter (ook indien in het bezit van een zwemdiploma) en personen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma A.

 

Logés

Logés dienen zich samen met de hoofdhuurder van de accommodatie bij de Duinrell-receptie te melden alvorens Duinrell te betreden en betalen het overnachtingstarief. Dagbezoekers betalen het entreetarief voor het attractiepark en het parkeertarief en zijn verplicht Duinrell dezelfde dag nog te verlaten. Indien dit niet het geval is, brengt Duinrell het overnachtingstarief alsnog extra in rekening.

 

Gerechtigd persoon

Duinrell is gerechtigd personen, dieren, voertuigen en kampeermiddelen de toegang tot/een verblijf op Duinrell te weigeren. Aanwijzingen en beslissingen van het personeel dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

 

Aankomst- en vertrektijden Duingalows en Duinhostel

Vanaf 15.30 uur kun je de sleutel ophalen bij de Duinrell-receptie. Tot 10.30 uur kun je gebruik maken van de Duingalow of het Duinhostel op de dag van vertrek. De sleutel dient op 10.30 uur bij de Duinrell-receptie of in de witte brievenbus bij de uitgang ingeleverd te zijn.

 

Aankomst- en vertrektijden lodgetenten

De sleuteluitgifte vindt plaats vanaf 15.30 uur. Je dient de Lodgetent op de dag van vertrek vóór 10.30 uur te verlaten en uiterlijk om 10.30 uur bij de Duinrell-receptie of in de witte brievenbus de sleutel in te leveren. Voor inlevering na 10.30 uur wordt een extra nacht in rekening gebracht.

 

Aankomst- en vertrektijden Camping

Aankomsttijd na 13.00 uur. Je dient de kampeerplaats op de dag van vertrek vóór 12.00 uur te verlaten. Bij vertrek na 12.00 uur wordt een extra nacht in rekening gebracht.

 

Huisdieren

Huisdieren zijn welkom op Duinrell. In het attractiepark, het bos- en duingebied, in een aantal typen Comfort klasse en Budget klasse Duingalows en op de camping zijn huisdieren toegestaan mits deze aangelijnd zijn en geen overlast bezorgen. In het Duinhostel, de restaurants, het Tikibad en geheel Duinrell Plaza zijn huisdieren niet toegestaan. Het is verplicht een “opruimzakje” mee te nemen en te gebruiken. (opruimzakjes zijn verkrijgbaar bij de Duinrell-receptie).

 

Algemeen

 

Recreatievoorwaarden

Tijdens een verblijf op Duinrell zijn tevens de recreatievoorwaarden (o.b.v. de Recron-voorwaarden toeristische standplaatsen en vakantieverblijven) van toepassing, welke bij de Duinrell-receptie ter inzage liggen en op verzoek worden verstrekt. 

 

Borg

Het is mogelijk dat Duinrell een borg vraagt. Bij boekingen vanaf vijf verblijfplaatsen/kamers en last-minute boekingen wordt altijd een borg gevraagd. Voor een Duingalow, Lodgetent en een kamer in het Duinhostel geldt een borg van € 100,- per Duingalow, Lodgetent of Duinhostelkamer. Voor kampeerplaatsen geldt een borg van € 25,- per persoon. De betaalde borg wordt per bank teruggestort door Duinrell als de accommodatie of kampeerplaats in goede staat wordt achtergelaten en de huisregels worden nageleefd. Vul direct bij aankomst het borgformulier in. Indien er borg wordt ingehouden bij constatering overtreding huisregels dient het bedrag van de borg direct te worden aangevuld zodat het volledige borg bedrag intact blijft. 

 

Schade

Schade aan opstallen, begroeiing en andere eigendommen van Duinrell, alsmede schade ten gevolge van verontreiniging van de bodem, containers of verontreiniging van welke aard dan ook, zal in rekening worden gebracht. 

 

Aansprakelijkheid

Duinrell is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, vermissing, brand, letsel of ongeval in welke vorm ook. Voor waardevolle voorwerpen zijn kluisjes te huur bij de Duinrell-receptie. 

 

Sanitairgebouwen

Wij verzoeken je de sanitairgebouwen schoon te houden. Gebruik hiervoor de afvalemmers en hygiëneboxen. Chemische toiletten kun je legen in de daarvoor bestemde stortplaatsen. Water uit de kraan is drinkwater. Afvoerputjes zijn uitsluitend voor afwaswater bestemd. 

 

Afval

Afval/huisvuil dien je in plastic zakken in de containers te deponeren (huisvuilzakken verkrijgbaar bij de Duinrell-receptie) en glas alleen in de speciale glascontainers. Chemische afvalstoffen welke vallen onder het BACA, o.a. asbest, restanten verf en lijm mogen niet in de containers gedeponeerd worden, maar dienen afgegeven te worden bij de Gemeentelijke Reinigingsdienst. Oude batterijen kunnen in de box bij de Duinrell-receptie gedeponeerd worden.

 

Toezicht en gedrag

Rookbeleid

Roken is niet toegestaan in een Duingalow, lodgetent, het Duinhostel, alle
overdekte, openbare ruimtes op Duinrell, in alle attracties én in de wachtrijen
van attracties.

 

Alcohol en soft- en harddrugs

Het gebruik van soft- en harddrugs en overmatig alcoholgebruik zijn ten strengste verboden (evenals openbare dronkenschap/drankgebruik).

 

Verbod

Het is verboden: gaten en geulen te graven, afvalwater te lozen in de bodem, met eigen bootjes te varen in de wateren, vuurwerk af te steken, bomen, planten of struiken te beschadigen en in de bossen te roken. Het is niet toegestaan om partytenten en/of andere verblijfsmiddelen (tenten) en/of aanhangers in de tuin van Duingalows te plaatsen.

 

Agressie

Iedere vorm van agressief gedrag tegen gasten en/of personeel van Duinrell wordt niet getolereerd. Bij constatering hiervan zal Duinrell de politie inschakelen en is Duinrell bevoegd om de betrokkenen de toegang tot en het verblijf op Duinrell te ontzeggen. 

 

Geluidsnorm

Overlast aan mederecreanten door lawaai, balspelen e.d. is niet toegestaan. Geluidsapparatuur mag buiten jouw eigen verblijfplaats niet hoorbaar zijn. Bij overlast door lawaai of luidruchtig gedrag kan Duinrell de betrokkenen per direct de toegang tot en/of het verblijf op het terrein ontzeggen.

 

Nachtrust

Tijdens de nachtrust van 23.00 tot 7.00 uur is de slagboom gesloten en is het rijden met motorvoertuigen niet toegestaan. Duinrell verlaten vóór 7.00 uur is hierdoor met gemotoriseerd vervoer niet mogelijk. Indien dit wordt overtreden heeft dit consequenties. Arriveert u na 23.00 uur op Duinrell dan kun je jouw auto tussen 23.00 en 7.00 uur parkeren op parkeerplaats P2. 

 

Maximum snelheid

De maximum snelheid bedraagt 5 km per uur. Claxonneren en onnodig rijden met auto’s en motoren is niet toegestaan. Scooters met een gele kentekenplaat mogen niet op Duinrell rijden. Een blauwe kentekenplaat is echter wel toegestaan. Rijden met alle voertuigen, ook fietsen, en het rijden met skelters in het attractiepark en in het bos- en duingebied is niet toegestaan. Wegenverkeerswet is van toepassing. 

 

Parkeren

Per verblijfplaats kun je gratis één auto parkeren bij uw Duingalow of kampeerplaats. Extra auto’s moeten geparkeerd worden op P4. Hiervoor brengt Duinrell €5,- per auto per nacht in rekening. Wil je op de vertrekdag de rest van de dag nog in het attractiepark doorbrengen, dan kun je jouw auto gratis parkeren op parkeerplaats P4.

 

Doorverkoop tickets

Tickets mogen niet worden doorverkocht op het Duinrell-terrein of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.


Ben je niet tevreden over jouw verblijf op Duinrell, laat ons dit ter plaatse weten. Op deze manier worden wij in de gelegenheid gesteld jouw klacht weg te nemen. 



Bij constatering van het overtreden van bovengenoemde huisregels is Duinrell bevoegd om de betrokkenen per direct de toegang tot/het verblijf op Duinrell ontzeggen. Op Duinrell geldt een niet geld terug regeling.

Bezig met laden
Boeken