Duinrell

Een spetterend dagje uit of een leuke familievakantie

Direct regelen

Huisregels Vakantiepark Duinrell


Ons doel is u een fantastisch verblijf te bezorgen op Duinrell. Om dit bezoek zo aangenaam mogelijk te maken, hebben wij een aantal regels en richtlijnen opgesteld. Met het betreden van het terrein van Duinrell gaat u akkoord met dit regelement.

Brand of ongeval:
In geval van brand/ongeval dient onmiddellijk de Brandweer/Ambulance (tel.nr. 112) en vervolgens de bedrijfsleiding van Duinrell te worden gewaarschuwd (070) 5155 333.

Toegang

Duinrell-ID:Het Duinrell-ID is een persoonlijke toegangspas met recente pasfoto die iedere verblijfsgast nodig heeft om toegang tot het Duinrell-terrein te verkrijgen tijdens het verblijf. Het Duinrell-ID dient te allen tijde bij de ingang te worden getoond en u dient op elk moment van uw verblijf het Duinrell-ID te kunnen tonen.
Legitimatie:Als gast bent u, desgevraagd, verplicht zich te kunnen legitimeren. Indien gasten geen legitimatie kunnen tonen behoudt Duinrell het recht te besluiten de gasten niet onder te brengen.
Autokaart: Een autokaart geeft u de mogelijkheid het park te betreden met uw voertuig tijdens uw verblijf. Uw autokaart, voorzien van kenteken, dient zichtbaar achter de voorruit geplaatst te zijn als u op Duinrell bent.
Toegang attractiepark: De toegang tot het attractiepark (25 maart t/m 30 oktober 2016) is bij uw verblijf inbegrepen. Wij verzoeken u kinderen te vergezellen op het park. Iedere attractie heeft eigen verplichte veiligheidsregels welke per attractie staan aangeduid (wij verzoeken u deze te respecteren). Bij een groot aantal daggasten kan Duinrell deze voorrang verlenen.
Toegang Tikibad: De toegang tot het Tikibad is afhankelijk van de periode en het type verblijf. Voor meer informatie zie uw boekingsbevestiging. Kinderen onder 12 jaar hebben alleen toegang tot het Tikibad onder begeleiding van een volwassene. In het Tikibad gelden er strikte veiligheidsregels per glijbaan en is tevens het dragen van een drijfmiddel (bijv. zwemvleugels of zwemvest) verplicht voor personen kleiner dan 1.20 meter (ook indien in het bezit van een zwemdiploma) en personen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma A.
Logs: Logs dienen zich samen met de hoofdhuurder van de accommodatie bij de Duinrell-receptie te melden alvorens Duinrell te betreden en betalen het overnachtingstarief. Dagbezoekers betalen het entreetarief voor het attractiepark en het parkeertarief en zijn verplicht Duinrell dezelfde dag nog te verlaten. Indien dit niet het geval is, brengt Duinrell het overnachtingstarief alsnog extra in rekening.
Gerechtigd persoon: Duinrell is gerechtigd personen, dieren, voertuigen en kampeermiddelen de toegang tot/een verblijf op Duinrell te weigeren. Aanwijzingen en beslissingen van het personeel dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
Aankomst- en vertrektijden Duingalows en Duinhostel: Vanaf 15.00 uur kunt u uw sleutel ophalen bij de Duinrell-receptie. Tot 10.30 uur kunt u gebruik maken van de Duingalow of het Duinhostel op de dag van vertrek. De sleutel dient op 10.30 uur bij de Duinrell-receptie of in de witte brievenbus bij de uitgang ingeleverd te zijn.
Aankomst- en vertrektijden lodgetenten: De sleuteluitgifte vindt plaats vanaf 15.00 uur. U dient de Lodgetent op de dag van vertrek vr 12.00 uur te verlaten en uiterlijk om 12.00 uur bij de Duinrell-receptie of in de witte brievenbus de sleutel in te leveren. Voor inlevering na 12.00 uur wordt een extra nacht in rekening gebracht.
Aankomst- en vertrektijden camping: Aankomsttijd na 13.00 uur. U dient de kampeerplaats op de dag van vertrek vr 12.00 uur te verlaten. Bij vertrek na 12.00 uur wordt een extra nacht in rekening gebracht.
Huisdieren: Huisdieren zijn welkom op Duinrell. In het attractiepark, het bos- en duingebied, in een aantal typen Comfort klasse en Budget klasse Duingalows en op de camping zijn huisdieren toegestaan mits deze aangelijnd zijn en geen overlast bezorgen. In het Duinhostel, de restaurants, het Tikibad en geheel Duinrell Plaza zijn huisdieren niet toegestaan. Het is verplicht een “opruimzakje” mee te nemen en te gebruiken. (opruimzakjes zijn verkrijgbaar bij de Duinrell-receptie).

Algemeen

Recreatievoorwaarden: Tijdens een verblijf op Duinrell zijn tevens de recreatievoorwaarden (o.b.v. de Recron-voorwaarden toeristische standplaatsen en vakantieverblijven) van toepassing, welke bij de Duinrell-receptie ter inzage liggen en op verzoek worden verstrekt.
Borg: Het is mogelijk dat Duinrell een borg vraagt. Bij boekingen vanaf vijf verblijfplaatsen/kamers en last-minute boekingen wordt altijd een borg gevraagd. Voor een Duingalow, Lodgetent en een kamer in het Duinhostel geldt een borg van € 100,- per Duingalow, Lodgetent of Duinhostelkamer. Voor kampeerplaatsen geldt een borg van € 25,- per persoon. De betaalde borg wordt per bank teruggestort door Duinrell als de accommodatie of kampeerplaats in goede staat wordt achtergelaten en de huisregels worden nageleefd. Vul direct bij aankomst het borgformulier in.
Schade: Schade aan opstallen, begroeiing en andere eigendommen van Duinrell, alsmede schade ten gevolge van verontreiniging van de bodem, containers of verontreiniging van welke aard dan ook, zal in rekening worden gebracht.
Aansprakelijkheid: Duinrell is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, vermissing, brand, letsel of ongeval in welke vorm ook. Voor waardevolle voorwerpen zijn kluisjes te huur bij de Duinrell-receptie.
Sanitairgebouwen: Wij verzoeken u de sanitairgebouwen schoon te houden. Gebruik hiervoor de afvalemmers en hygineboxen. Chemische toiletten kunt u legen in de daarvoor bestemde stortplaatsen. Water uit de kraan is drinkwater. Afvoerputjes zijn uitsluitend voor afwaswater bestemd.
Afval: Afval/huisvuil dient u in plastic zakken in de containers te deponeren (huisvuilzakken verkrijgbaar bij de Duinrell-receptie) en glas alleen in de speciale glascontainers. Chemische afvalstoffen welke vallen onder het BACA, o.a. asbest, restanten verf en lijm mogen niet in de containers gedeponeerd worden, maar dienen afgegeven te worden bij de Gemeentelijke Reinigingsdienst. Oude batterijen kunnen in de box bij de Duinrell-receptie gedeponeerd worden.

Toezicht en gedrag

Rookbeleid: Wij verzoeken u niet te roken in de Duingalow. Roken is verboden in het Duinhostel en de openbare ruimtes op Duinrell.
Alcohol en soft- en harddrugs: Het gebruik van soft- en harddrugs en overmatig alcoholgebruik zijn ten strengste verboden (evenals openbare dronkenschap/drankgebruik).
Verbod: Het is verboden: gaten en geulen te graven, afvalwater te lozen in de bodem, met eigen bootjes te varen in de wateren, vuurwerk af te steken, bomen, planten of struiken te beschadigen en in de bossen te roken.
Agressie: Iedere vorm van agressief gedrag tegen gasten en/of personeel van Duinrell wordt niet getolereerd. Bij constatering hiervan zal Duinrell de politie inschakelen en is Duinrell bevoegd om de betrokkenen de toegang tot en het verblijf op Duinrell te ontzeggen.
Geluidsnorm: Overlast aan mederecreanten door lawaai, balspelen e.d. is niet toegestaan. Geluidsapparatuur mag buiten uw eigen verblijfplaats niet hoorbaar zijn. Bij overlast door lawaai of luidruchtig gedrag kan Duinrell de betrokkenen per direct de toegang tot en/of het verblijf op het terrein ontzeggen.
Nachtrust: Tijdens de nachtrust van 23.00 tot 7.00 uur is de slagboom gesloten en is het rijden met motorvoertuigen niet toegestaan. Duinrell verlaten vr 7.00 uur is hierdoor met gemotoriseerd vervoer niet mogelijk. Indien dit wordt overtreden heeft dit consequenties. Arriveert u na 23.00 uur op Duinrell dan kunt u uw auto tussen 23.00 en 7.00 uur parkeren op parkeerplaats P2.
Maximum snelheid: De maximum snelheid bedraagt 5 km per uur. Claxonneren en onnodig rijden met auto’s en motoren is niet toegestaan. Scooters met een gele kentekenplaat mogen niet op Duinrell rijden. Een blauwe kentekenplaat is echter wel toegestaan. Rijden met alle voertuigen, ook fietsen, en het rijden met skelters in het attractiepark en in het bos- en duingebied is niet toegestaan. Wegenverkeerswet is van toepassing.
Parkeren: Per verblijfplaats kunt u gratis n auto parkeren bij uw Duingalow of kampeerplaats. Extra auto’s moeten geparkeerd worden op P3. Hiervoor brengt Duinrell € 4,-per auto per nacht in rekening. Bij een zevenpersoons Duingalow heeft u recht op twee parkeerplaatsen waarvan n op P3. Wilt u op uw vertrekdag de rest van de dag nog in het attractiepark doorbrengen, dan kunt u uw auto gratis parkeren op parkeerplaats P3.

Ben u niet tevreden over uw verblijf op Duinrell, laat ons dit ter plaatse weten. Op deze manier worden wij in de gelegenheid gesteld uw klacht weg te nemen.

Bij constatering van het overtreden van bovengenoemde huisregels is Duinrell bevoegd om de betrokkenen per direct de toegang tot/het verblijf op Duinrell ontzeggen. Op Duinrell geldt een niet geld terug regeling.