Privacyverklaring

Duinrell hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Van tijd tot tijd kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer er aanpassingen zijn in de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of als dit nodig is op basis van de regelgeving.

1. Algemene informatie

Duinrell houdt zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij hanteren daarbij een aantal uitgangspunten.

 

Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 

  • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Jou wijzen op de rechten die je hebt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens die je aan ons hebt gegeven, bijvoorbeeld in het kader van jouw bezoek aan ons attractiepark en/of vakantiepark, of door ons zijn verkregen doordat je gebruik hebt gemaakt van onze website, een contactformulier hebt ingevuld, een klacht meldt of wanneer je bent aangemeld voor onze nieuwsbrief. 

 

De persoonsgegevens die wij van je verwerken kunnen vallen in de volgende categorieën:

 

Naam en contactgegevens

Hieronder vallen bijvoorbeeld je naam, het adres waar je woont, geslacht, geboortedatum, nationaliteit en soms het kenteken van je auto. Ook kunnen wij je telefoonnummer en e-mailadres opslaan.  

 

Informatie over abonnementen, boekingen en aankopen

Bij het aanschaffen van een abonnement, het maken van een boeking, of het kopen van een kaartje, verwerken wij naast je naam en contactgegevens bijvoorbeeld ook het nummer van je bankrekening, informatie over het soort abonnement, de duur van het verblijf op ons park en de samenstelling van het gezin of reisgenoten. 

 

Beeldmateriaal

Voor de beveiliging van jou, onze medewerkers en onze eigendommen, hebben wij op ons park, rond accommodaties en in het Tikibad cameratoezicht. Sommige camera’s op ons park slaan de beelden op. Andere camera’s hebben alleen een live-stream. Onze beveiligingsmedewerkers zijn uitgerust met bodycams die worden ingeschakeld in het geval van een incident.

 

Ook zijn er bij diverse attracties fotocamera’s geïnstalleerd die beelden maken van de bezoekers. De foto’s kunnen later worden gekocht door de personen waar de foto’s betrekking op hebben.

 

Informatie afkomstig van sociale media

Wij kunnen informatie ontvangen via de door jou gebruikte sociale media zoals Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter e.d.. Als je bijvoorbeeld met een van deze diensten inlogt op ons netwerk, kunnen wij jouw profiel bij genoemde diensten ontvangen. Op het gebruik van sociale media zoals Facebook, Instagram, Twitter of YouTube zijn niet onze voorwaarden en privacyverklaring, maar de voorwaarden, privacy- en cookieverklaring en andere verklaringen van de betreffende sociale media van toepassing. We raden je aan om die zorgvuldig te lezen als je vragen hierover hebt.

 

Door jou aan ons verstrekte gegevens

Je kunt informatie met ons delen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan een promotionele actie zoals een prijsvraag. Wij versturen daarnaast ook enquêtes over jouw ervaring met Duinrell. Als de enquête wordt ingevuld, dan verwerken wij deze informatie en voegen wij deze toe aan de reeds bekende persoonsgegevens. Daarnaast wordt deze data gedeeld met ons management team. Wij verwerken ook jouw persoonsgegevens als je direct met ons communiceert via e-mail.

 

Informatie die wij verkrijgen via onze website, apps en andere digitale media

Als je onze websites bezoekt of een van onze apps gebruikt, kunnen we jouw IP-adres, type browser, besturingssysteem, je koopgedrag, transactiegegevens, kortingscodes die je hebt ingewisseld, doorverwijzende website, surfgedrag en appgebruik vastleggen. We kunnen een automatische melding krijgen als je een nieuwsbrief opent of in zo'n nieuwsbrief op een koppeling klikt. In ons Cookiestatement leggen wij uit hoe wij hierbij cookies gebruiken.  

3. Hoe en waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Het gebruik dat wij van je persoonsgegevens maken is altijd te baseren op een van de grondslagen zoals genoemd in de AVG. Hieronder geven wij een toelichting over het gebruik van jouw persoonsgegevens.

 

Het uitvoeren van de overeenkomst  

Als je met ons een overeenkomst sluit, bijvoorbeeld door een abonnement te nemen op ons attractiepark of een verblijf op ons vakantiepark boekt, hebben wij voor het uitvoeren van de overeenkomst jouw persoonsgegevens, zoals contactgegevens, nodig. Zonder deze gegevens kunnen wij geen opvolging geven aan een reservering of geen abonnement verstrekken.

 

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen gedurende je bezoek aan ons attractiepark en/of vakantiepark, zoals de foto’s die bij bepaalde attracties worden gemaakt en door jou kunnen worden gekocht. Bij de attracties waar een foto wordt gemaakt staat een bordje waaruit dit blijkt. Je bent dan vrij om te beslissen of je gebruik maakt van deze attractie.

 

Het uitvoeren van de met ons gesloten overeenkomst is de grondslag waarop wij deze verwerkingen baseren.  

 

Het onderhouden van contact

De contactgegevens die wij hebben verkregen omdat je ons park hebt bezocht, worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen door ons worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en het toezenden van informatie die je aan ons hebt gevraagd. 

 

Het gebruik van je persoonsgegevens baseren wij op de grondslag van het uitvoeren van de overeenkomst en het gerechtvaardigd belang dat wij bij het gebruik hebben. Wij hebben voor het gebruik van deze contactgegevens dus geen toestemming nodig. Het gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat wij graag zien dat je nog een keer ons park bezoekt.

 

Het verbeteren van onze informatievoorziening en het uitvoeren van marketingacties

Wij voorzien je graag van relevante informatie zodat wij je een duidelijk beeld kunnen geven van ons park en onze diensten. Wij hopen natuurlijk dat je ons park bezoekt en blijft bezoeken. Dat is ons gerechtvaardigde belang bij het gebruik van jouw persoonsgegevens. 

 

Om dit doel te bereiken analyseren wij persoonsgegevens verkregen uit contact tussen jou en Duinrell, bijvoorbeeld via onze website. Ook analyseren wij persoonsgegevens over jouw gedrag, zoals je voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit jouw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat je informatie hebt aangevraagd.

 

Tevens analyseren wij het gebruik van onze website. De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft de verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. De verkregen informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren.

 

De grondslag van deze verwerkingen is het gerechtvaardigd belang dat wij daarbij hebben. Voor sommige verwerkingen, zoals het plaatsen en analyseren van cookies, baseren wij ons op de grondslag van toestemming. 

 

Beveiliging van personen en eigendommen

Het cameratoezicht is er om redenen van veiligheid en beveiliging van onze medewerkers, de bezoekers van ons park en onze eigendommen. De beelden die worden opgenomen worden slechts voor een beperkte duur van 30 dagen opgeslagen en daarna gewist. Als sprake is van een incident kunnen beelden langer worden bewaard, bijvoorbeeld tot het incident is afgehandeld. De verwerking van beeldmateriaal baseren wij op de grondslag van het gerechtvaardigd belang.

 

Het naleving van wet- en regelgeving

Wij zijn verplicht om een zogenaamd ‘nachtregister’ aan te houden indien je in een van onze accommodaties verblijft. In het nachtregister wordt bijgehouden: de naam en woonplaats van de (hoofd)gast, de datum van aankomst en vertrek en welk identiteitsbewijs de (hoofd)gast heeft overgelegd. Wij moeten dit register kunnen tonen aan de bevoegde autoriteiten. Deze verwerking is dus gebaseerd op de grondslag van een wettelijke verplichting.

4. Verstrekking persoonsgegevens aan anderen [in en buiten de EER]

Wij kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die - uitsluitend in onze opdracht - persoonsgegevens verwerken. 

 

Bijvoorbeeld voor het afhandelen van jouw boeking en reservering via onze website. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven, commerciële e-mails en online vragenlijsten in het kader van klanttevredenheidsonderzoeken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen, de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken en adequate beveiligingsmaatregelen moeten nemen. 

 

De verwerker buiten de EER die ons diensten verleent bij het analyseren van het gebruik van onze website is Google Inc. Google is gevestigd in de Verenigde Staten en heeft een registratie voor het EU-US Privacy Shield. Meer informatie daarover vind je op: https://www.privacyshield.gov/welcome

 

Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

5. Jouw rechten

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. 

 

Zo heb jij het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kan jij bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kan je zelfs jouw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neem voor al deze vragen contact op met ons via [email protected].

 

Als we je toestemming hebben gevraagd om je persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Na ontvangst van jouw melding dat je je toestemming intrekt, zullen wij daar direct opvolging aan geven. Het gebruik dat wij maakten van jouw persoonsgegevens tot het moment je je toestemming introk, blijft overigens rechtmatig.

6. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Je persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. Als we de persoonsgegevens niet meer nodig hebben verwijderen of anonimiseren we deze gegevens. Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar jou te herleiden zijn.

7. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Jouw privacy is belangrijk, dus we nemen de beveiliging van je gegevens heel serieus. We hebben verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig zijn en blijven. Bij de beveiliging van je gegevens houden we rekening met de eventuele verwerkingsrisico’s van je gegevens: bijvoorbeeld wanneer deze verloren gaan of onrechtmatig worden gebruikt.

8. Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op je computer wordt opgeslagen. Je kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in je webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website. Voor meer informatie zie ons Cookie statement.

9. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens?

Als je klachten of vragen hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Klachten kunnen ook schriftelijk worden gezonden naar: Vakantie- en attractiepark Duinrell, Duinrell 1, 2242 JP Wassenaar. Om zeker te zijn dat alleen jijzelf toegang krijgt tot jouw gegevens vragen we je altijd om ons eerst een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen.

 

Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan is het altijd mogelijk om jezelf te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bezig met laden