Voor je boekt nog even dit...

Heb je gekozen voor Duinrell als jouw vakantiebestemming? Neem eerst nog even deze belangrijke informatie door. Dan weet je zeker dat je bij jouw reservering van alles op de hoogte bent!

Voorwaarden

Alle voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij Vakantie- en attractiepark Duinrell. De prijzen, data en tijden op www.duinrell.nl zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld, maar zijn echter niet bindend. Duinrell B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren. Bij boeking word je in kennis gesteld van de definitieve prijs. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Op alle Duinrell-boekingen zijn bovendien de Recron-voorwaarden van toepassing. Deze staan op de achterzijde van de boekingsbevestiging vermeld en zijn indien gewenst op te vragen bij Vakantie- en attractiepark Duinrell.

Financieel

 • Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van Duinrell, extra kosten ontstaan als gevolg van lasten en/of heffingen (bijvoorbeeld BTW, toeristenbelasting etc.), die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant / boeker door Duinrell worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst cq het maken van de boeking.
 • Kinderen tot en met drie jaar hebben gratis toegang tot Vakantiepark Duinrell en kinderen tot en met twee jaar gratis toegang tot het attractiepark.
 • Duingalow en Lodgetent prijzen  inclusief water, elektriciteit, btw, bedlinnen, schoonmaak en exclusief reserveringsfee, toeristenbelasting en borg.
 • Camping-persoonsprijzen zijn inclusief btw en exclusief toeristenbelasting en reserveringsfee.
 • Duinhostelprijzen zijn inclusief btw, bedlinnen en schoonmaak en exclusief reserveringsfee, toeristenbelasting en borg.
 • Van eventuele kortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging/factuur reeds door Duinrell is verzonden.

 

Reserverings- en betalingsreglement

 • Na de reservering ontvang je een reserveringsovereenkomst met betaalinstructies en ga je akkoord met onze voorwaarden. Na ontvangst van jouw betaling ontvang je ongeveer één week voor aankomst een bevestiging met de benodigde informatie over jouw verblijf.
 • Indien je de reservering ruim vooraf maakt, dien je de eerste 25% van het totaalbedrag en de kosten voor de annuleringsregeling per direct na uw reservering te voldoen. De overige 75% van het bedrag dient zes weken voor aankomst door Duinrell ontvangen te zijn.
 • Bij boekingen, gemaakt binnen zes weken voor aankomst, dien je het hele bedrag per direct bij de reservering te voldoen. Het is bij online boeken mogelijk direct via IDeal te betalen. 
 • Bij een last-minute reservering is het tot drie dagen voor aankomst mogelijk een boeking via internet/telebankieren te voldoen. Boek je binnen drie dagen voor aankomst dan informeert de telefoniste je over de wijze van betaling.
 • Per Duingalow, Lodgetent, kampeerplaats en kamer in het Duinhostel dient minimaal één persoon ouder dan 21 jaar te zijn.
 • Duinrell heeft te allen tijde het recht de reserveringsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien bij reservering persoonsgegevens van jou en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven.
 • Het is de ondernemer, de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de Duingalow, Lodgetent, campingplaats en/of Duinhostelkamer danwel bijbehorende Duinrell-ID toegangskaarten onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Duinrell B.V .
   

Annuleringsregeling

Wij raden je aan gebruik te maken van de Duinrell annuleringsregeling. Met deze regeling dek je je in tegen de annuleringskosten bij een groot aantal risicogevallen, zoals ziekte, of sterfgeval van directe familieleden. Je betaalt hiervoor een eenmalig bedrag van 5% van de totaalsom en € 5,50 afsluitkosten. Deze regeling geldt tot max. 24 uur voor aankomst.

 

 • Bij annulering (ann.) zonder annuleringsregeling óf met annuleringsregeling en ongeldige reden is een percentage van de overeengekomen prijs als vergoeding aan Duinrell verschuldigd. Deze bedraagt:
 • Bij ann. meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum, 15% van de prijs;
 • Bij ann. binnen 3 tot 2 maanden voor de ingangsdatum, 50% van de prijs;
 • Bij ann. binnen 2 tot 1 maand voor de ingangsdatum, 75% van de prijs;
 • Bij ann. binnen 1 maand voor de ingangsdatum, 90% van de prijs;
 • Bij ann. op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met toestemming van Duinrell, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

 

Borg

Duinrell kan een borgsom verlangen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven (bijv. groepen). Een borgsom bedraagt max. € 100,- per accommodatie.
 

 • Bij boekingen vanaf vijf Duingalows / Lodgetenten / Duinhostelkamers / kampeerplaatsen en last-minute boekingen wordt altijd een borg gevraagd.
 • Voor een Duingalow, Lodgetent en een kamer in het Duinhostel geldt een borg van € 100,00 per accommodatie.
  Voor kampeerplaatsen is de borg € 25,00 per persoon.
 • De eventueel betaalde borg krijg je terug als je de accommodatie of kampeerplaats in goede staat achterlaat en je je tevens aan de huisregels houdt.
 • Onder ‘goede staat’ wordt o.a. verstaan dat voor vertrek het bedlinnen is afgehaald en bij de deur staat, het keukeninventaris schoon is teruggeplaatst in de kasten en het huisvuil naar daarvoor bestemde container is gebracht.
 • Voor een snelle terugbetaling van de borg heeft Duinrell een aantal belangrijke gegevens nodig die je direct bij aankomst kunt invullen op het borgformulier.
 • Indien er borg wordt ingehouden bij constatering overtreding huisregels dient het bedrag van de borg direct te worden aangevuld zodat het volledige borg bedrag intact blijft.

Betaling

Om de betaling van je boeking te kunnen voldoen heb je de volgende bankgegevens nodig:

Bank: ABN AMRO bank Nederland
BIC: ABNANL2A
Bankrekeningnummer: NL98ABNA0886988330

Belangrijk! Vergeet niet bij de betaling het betalingskenmerk te vermelden. Dit betalingskenmerk hebben wij nodig om je betaling op correcte wijze te kunnen verwerken. Indien je niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden dan behouden wij ons het recht voor de boeking te annuleren.

 

Veiligheid en geluidsnorm

 • Geluidsapparatuur mag niet hoorbaar zijn buiten de eigen verblijfplaats.
 • Tussen 23.00 en 7.00 uur wordt van al onze gasten verwacht dat zij de rust handhaven. Bij overlast wordt de eventueel betaalde borg niet teruggegeven.

 

Duinrell-ID

Het Duinrell-ID is een persoonlijke toegangspas met recente pasfoto die iedere verblijfsgast nodig heeft om toegang tot het Duinrell-terrein te verkrijgen tijdens het verblijf. Het Duinrell-ID dient te allen tijde bij de ingang te worden getoond en je dient op elk moment van jouw verblijf het Duinrell-ID te kunnen tonen.

 

Privacy

Door het aanvragen en ontvangen van onze brochures en nieuwsbrieven ben je automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken jouw gegevens om je op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van de producten/diensten van Duinrell. Indien je geen prijs stelt op dergelijke informatie, laat het ons weten op tel. (070) 5155 255 of stuur een e-mail naar [email protected]

 

Promotionele foto's en video's

Indien, hetzij een gast of degene die hem/haar vergezelt of door zijn/haar toedoen zich op het park bevindt, toevallig op een foto of video staat, wordt diens instemming met het gebruik van de foto in de publicatie vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto herkenbaar is.

 

Adreswijziging doorgeven

Ga je verhuizen of verandert jouw adres laat het ons weten en wij passen uw gegevens aan. Telefonisch doorgeven is mogelijk via (070) 5155 255. Een e-mail sturen kan ook naar [email protected] Vermeld hierbij jouw naam, jouw oude en nieuwe adresgegevens.

 

Bezig met laden
Boeken